Wettelijke controle

Wettelijke controle

Voor middelgrote (en grote rechtspersonen) is er accountantscontrole, uitmondend in een accountantsverklaring, bij wet verplicht gesteld. Iedere belanghebbende kan van uw onderneming nakoming van deze plicht vorderen.

Een rechtspersoon (B.V., N.V., Stichting, Vereniging, Coöperatie en Onderlinge waarborgmaatschappij) is middelgroot als deze aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

  • Het balanstotaal is groter dan 6 miljoen euro
  • De netto omzet is hoger dan 12 miljoen euro
  • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50

Als uw bedrijf aan twee van deze criteria voldoet dan bent u dus verplicht een accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarstukken. Hierbij kunnen de adviseurs van WEA u op persoonlijke en onafhankelijke wijze helpen.

Om een wettelijke controle te mogen uitvoeren hebben accountantskantoren vanaf 2006 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten nodig. WEA Audit heeft een AFM-vergunning, welke is geregistreerd onder nummer 13000736. Zie link voor de vergunninggegevens van WEA Audit.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws