Accountantsverklaring

Accountantsverklaring

In de accountantsverklaring staat het oordeel van de accountant of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de verslaggevingregels van de wet voldoet. De volgende vormen zijn daarbij mogelijk:

  • goedkeurende verklaring
  • verklaring met beperking
  • afkeurende verklaring
  • verklaring van oordeelonthouding

De accountantsverklaring is samen met het accountantsverslag de rapportage van de accountant.

De jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen kan niet worden vastgesteld of goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders als deze geen accountantsverklaring heeft ontvangen. Een samenstellingsverklaring is dan niet voldoende. Gevolg van het ontbreken van een accountantsverklaring is dan ook dat een eventueel genomen dividendbesluit vernietigbaar is en dat de bestuurders een verhoogd risico lopen op aansprakelijkheidstelling. Een accountantsverklaring is dan ook noodzaak voor uw bedrijf, WEA zorgt ook daar voor.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws