Schenkbelasting

Schenkbelasting

De belastingheffing over schenkingen is met ingang van 2010 ingrijpend veranderd. Dit heeft tot gevolg dat lopende schenkingsplannen aangepast moeten worden om optimaal fiscaal resultaat te blijven halen. Behalve al ingezette schenkingstrajecten heeft de wetswijziging ook gevolgen voor renteloze leningen. Voor 2010 was het mogelijk om onder voorwaarden renteloos geld te lenen. Vanaf 2010 gelden nieuwe regels waardoor het renteloos lenen kan leiden tot belastingheffing bij de crediteur, vaak één van uw kinderen.

De nieuwe wetgeving bevat een aantal interessante nieuwe vrijstellingen, onder meer op het gebied van bedrijfsopvolging en het kopen van een huis door uw kinderen. Ook onder de nieuwe wetgeving blijft het fiscaal interessant om te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Dit voorkomt de latere heffing van erfbelasting.

Het opstellen van een gedegen schenkingsplan kan een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting besparen, uw WEA-adviseur staat u graag bij het opstellen van het juiste plan.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws