Accountancy

Accountancy

Het hart van WEA klopt voor accountancy en fiscale aangelegenheden. In onze hoedanigheid als accountant maken we de financiële processen waar u mee te maken krijgt inzichtelijk. Die processen kunnen groot en complex zijn bij bedrijven in het MKB of de agrosector, of klein(er) voor particulieren. Maar in alle gevallen schept WEA op een deskundige en zorgvuldige manier duidelijkheid. Objectief en professioneel. Dat geeft u enerzijds rust en anderzijds een helder toekomstbeeld, voor uw bedrijf en/of voor uzelf.

Accountancy bestrijkt een breed terrein. Financiële verantwoording afleggen met jaarstukken en accountantsverklaringen vormen alleen de ‘formele’ buitenkant. In de visie van WEA houdt accountancy niet op bij de cijfers. Het gaat juist om de mensen en bedrijven inclusief alles wat hen bezighoudt áchter die cijfers! Dus van het inrichten en beoordelen van de administratieve organisatie tot aan management gelieerde adviezen. De kracht van WEA is de persoonlijke en directe benadering. Wij verplaatsen ons in uw situatie en denken met u mee. Bij relatief kleine en eenvoudige opdrachten, maar ook bij complexe problemen die specialistische kennis vergen. Alles in overleg natuurlijk, want u blijft de opdrachtgever. De gulden regel daarbij: afspraak is afspraak.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws