Dividendbelasting

Dividendbelasting

Op winstuitkeringen door een in Nederland gevestigde B.V. of N.V. dient in beginsel 15 procent belasting te worden ingehouden door de N.V. of B.V. die de dividenduitkering doet. Als de uitkering plaatsvindt aan een in Nederland wonende particuliere aandeelhouder, die meer dan 5 procent van de aandelen bezit, wordt daarnaast nog 10 procent inkomstenbelasting geheven. Als de dividenduitkeringen plaatsvindt aan een in Nederland wonende particulier die minder dan 5 procent bezit worden de aandelen belast in box 3, de dividendbelasting wordt dan verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

De verplichting tot inhouding en afdracht van dividendbelasting kent een aantal uitzonderingen. Specialistische kennis is dan noodzakelijk om te bepalen of er wel of geen inhouding van de dividendbelasting plaatsvindt. Ook in internationale situaties is een aantal uitzonderingen in de diverse belastingverdragen opgenomen. De adviseurs van WEA zijn op de hoogte van deze uitzonderingen en andere wetgeving over dividendbelasting.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws