Controle jaarrekening

Controle jaarrekening

Een jaarrekening is voor ieder bedrijf een belangrijk onderdeel van de externe verslaggeving. De jaarrekening bestaat uit balans en de winst en verliesrekening met de toelichting. Volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd geeft de jaarrekening een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Dit geldt ook voor de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

WEA stelt op een transparante wijze de jaarrekeningen samen die voldoen aan de eisen van de diverse belanghebbende partijen. Maar WEA gaat verder dan het samenstellen van de jaarstukken. Met een persoonlijke begeleiding verzamelt onze organisatie belangrijke informatie die in de toekomst de bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Deze informatie kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw bedrijf.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws