AFM-vergunning

AFM-vergunning

Om een wettelijke controle te mogen uitvoeren hebben accountantskantoren vanaf 2006 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. WEA heeft de wettelijke controleopdrachten ondergebracht in een aparte controlepraktijk, WEA Audit B.V. Regelmatig wordt onze controlepraktijk door de AFM getoetst op naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Deze voorwaarden voor een vergunning zijn opgenomen in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties. Hierin staan onder andere de eisen die gesteld worden aan de externe accountants en aan de kwaliteitsbeheersing. Daaronder valt onder meer de dossierbeoordeling door een tweede accountant (kwaliteitsbeoordelaar) die nodig is voordat de accountantsverklaring mag worden afgegeven.

WEA Audit is in het bezit van een AFM-vergunning, welke is geregistreerd onder nummer 13000736.
Voor meer informatie over de AFM-vergunning, zie ook wettelijke controle.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws