Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt steeds belangrijker voor u als belastingplichtige. Zo is de WOZ-waarde van uw eigen woning belangrijk voor de gemeentelijke belasting en uw inkomstenbelasting. De waarde van uw eventuele tweede of verhuurde woning wordt eveneens gebaseerd op de WOZ-waarde. Dat geldt ook voor de heffing van erfbelasting van woningen die deel uitmaken van een nalatenschap. Tenslotte bepaalt de WOZ-waarde van uw bedrijfspand tot hoever u hierop fiscaal kunt afschrijven.

Kortom, de door de gemeente jaarlijkse vastgestelde WOZ-waarde werkt door in de hoogte van de belastingen die u betaalt. Als u van mening bent dat de waarde te hoog of te laag is vastgesteld, kunt u er belang bij hebben bezwaar aan te tekenen.
WEA kan u van dienst zijn bij het opstellen van een goed gemotiveerd bezwaarschrift.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws