Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Natuurlijke personen betalen inkomstenbelasting. Rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap (B.V.) betalen vennootschapsbelasting over hun winst. Elke B.V. dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. WEA verzorgt deze aangifte voor uw B.V.

Onze dienstverlening houdt niet op bij het samenstellen van de aangifte vennootschapsbelasting. Wellicht belangrijker is de planning en bepaling van de aan de heffing onderworpen winst, de (holding)structuur van uw vennootschappen, de bepaling van de maximale jaarlijkse afschrijving op bedrijfsmiddelen, het ten laste van de fiscale winst opbouwen van een pensioen in eigen beheer en de optimale verliesverrekening. Voor al deze onderwerpen heeft WEA experts in huis.

WEA adviseert u wanneer het verstandig is om winst te nemen, verlies te pakken of om te investeren. Eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct door ons gesignaleerd, zodat wij in samenwerking hierop kunnen anticiperen.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws