Publicatieplicht

Publicatieplicht

De publicatieplicht is het deponeren van een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel. De volgende organisaties moeten hun jaarrekeningen deponeren:

  • besloten vennootschap (ook zonder activiteiten);
  • naamloze vennootschap (ook zonder activiteiten);
  • coöperatie;
  • onderlinge waarborgmaatschappij;
  • banken;
  • vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland;
  • formele buitenlandse vennootschap;
  • vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste € 4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005).

Het niet tijdig publiceren kan grote gevolgen hebben omdat daardoor sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Voor meer informatie over en hulp bij het deponeren van uw jaarrekeningen neemt u contact op met uw WEA-adviseur.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws