Onteigening

Onteigening

Als de overheid uw grond wil onteigenen is het van belang dat u uw rechten en plichten duidelijk op een rij heeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u als akkerbouwer grond bezit waarop een gemeente huizen wil bouwen, of als u huis in de weg staat voor de aanleg van een rondweg. U komt dan in veel gevallen in aanmerking voor een schadeloosstelling.

Onteigening is een taai proces en de ervaring leert dat er vaak enkele jaren verstrijken tussen het moment waarop de mogelijke onteigening bekend wordt en de uiteindelijke overeenstemming over de afwikkeling ervan. Daarom hebt u advies op maat nodig. Begeleiding en behartiging van uw persoonlijke belangen voor een langere termijn. Uw WEA-adviseur ondersteunt u graag in dit soms langdurige proces.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws