Middeling

Middeling

Bij jaarlijks sterk wisselende inkomens is mogelijk meer inkomstenbelasting verschuldigd, dan wanneer hetzelfde inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. Dat is het gevolg van de progressie in de belastingtarieven: over het topje van uw inkomen betaalt u meer belasting (tot 52%). Om hieraan enigszins tegemoet te komen kunt u middelen.

Middeling geschiedt door een verzoek aan de Belastingdienst, waarin u de inkomstenbelasting over een tijdvak van drie jaar herrekent op basis van een gelijkmatige verdeling van het inkomen uit werk en woning (box 1). Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting wordt aan u terugbetaald.

WEA berekent welk middelingtijdvak de hoogste teruggaaf oplevert en verzorgt uw middelingverzoek tijdig en compleet. Indien wij tevens jaarlijks uw belastingaangifte verzorgen, nemen wij hiertoe zelf het initiatief en loopt u niet het risico dat de indieningtermijn verstrijkt.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws