Kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen

Een vaste belastingvrije kostenvergoeding kan aan de werknemer verstrekt worden voor regelmatig voorkomende zakelijke kosten, zoals representatiekosten, telefoon- en internetkosten, maar ook gereedschap of werkkleding. Het voordeel van een vaste kostenvergoeding is dat er geen bonnetjes ingeleverd hoeven te worden, en de werknemer zijn kosten onbelast vergoed krijgt . De kostenvergoeding moet wel worden onderbouwd vóór het toekennen van de vergoeding.

De huidige regeling van kostenvergoedingen wordt vanaf 2011 vervangen door de werkkostenregeling. Een vaste vrijstelling van de fiscale loonsom vervangt dan een groot deel van de vrije vergoedingen en verstrekkingen. In 2011, 2012 en 2013 mag de werkgever er nog voor kiezen om oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen te handhaven. Per is 1 januari 2014 de werkkostenregeling verplicht.

WEA adviseert u desgevraagd over de overgang van de vaste kostenvergoedingen naar de nieuwe werkkostenregeling, en bekijkt onder meer of er wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws