Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening geeft u als ondernemer een duidelijk overzicht van uw financiën. Als ondernemer ziet u precies hoeveel winst of verlies uw bedrijf heeft gemaakt in het afgelopen boekjaar. Op basis van de cijfers van uw onderneming kan de bank extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om voorwaarden te versoepelen, extra krediet te verstrekken of de rente te verlagen.

De jaarrekening kan ook gebruikt worden voor een vergelijking met uw branchegenoten. WEA levert u de branche- en marktgegevens die het mogelijk maken om uw cijfers met de markt te vergelijken.

Wanneer uw bedrijf controleplichtig wordt kan WEA Audit B.V. de wettelijke controle van de jaarrekening verrichten. WEA heeft de kennis in huis om de jaarrekening volgens de geldende normen samen te stellen. De informatie van de jaarrekening is het startpunt bij de eventuele advisering over de toekomst van uw bedrijf.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws