Grond en onteigeningstransacties

Grond en onteigeningstransacties

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verwerven jaarlijks grote oppervlaktes grond voor woningbouw, bedrijfsterreinen, natuurontwikkeling en bijvoorbeeld de aanleg en verbreding van wegen. Als er geen overeenstemming bereikt wordt voor de overdracht van de grond kan de overheid overgaan tot onteigening. Het proces van grondverwerving en daarbij behorende schadeloosstellingen is een specialistisch vakgebied. De eigenaar of huurder kan hierbij een beroep kan doen op de experts van WEA.

Wij kunnen u adviseren over de praktische, fiscale en juridische aspecten van onteigening en de mogelijkheden van verweer. Wij kunnen ook namens u optreden en de onderhandelingen voor u voeren.

Aarzel niet om hierover contact op te nemen met uw WEA adviseur of één van onze experts.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws