Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft diverse belastingen, onder meer forensenbelasting, onroerende zaakbelasting en toeristenbelasting. Met deze drie heffingen hebben de WEA-adviseurs ruime ervaring;

Vooral de onroerende zaakbelasting (WOZ) heeft grote gevolgen voor andere belastingen. Zo wordt het eigenwoningforfait voor de eigen woning bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. In de toekomst zal de WOZ-waarde ook de maatstaf worden voor de waardering van onroerende zaken die in box 3 moeten worden aangegeven. Voor de bepaling van de maximale afschrijving op panden door ondernemers is de WOZ-waarde sinds 2007 bepalend.

Onze verwachting is dat de WOZ-waarde een toenemend belang gaat krijgen. Wij sluiten niet uit dat voor de heffing van schenkbelasting en erfbelasting ook de WOZ-waarde bepalend gaat worden. Om die reden is het raadzaam bij twijfel over de bij u vastgestelde WOZ-waarde contact op te nemen met uw WEA-adviseur.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws