Administratieve organisatie

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie (AO) is een wezenlijk onderdeel binnen ieder bedrijf. Een correcte en betrouwbare AO helpt u bij het afleggen van een juiste financiële verantwoording en zo bij het verkrijgen van een positieve accountantsverklaring. WEA ondersteunt en adviseert u bij het opzetten van een gedegen administratieve organisatie.

Een AO bestaat uit diverse onderdelen waarin WEA u kan adviseren en ondersteunen:

  • Beschrijving van de processen
  • Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau
  • Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle (IC)
  • Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking
  • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle (IC)

Voor uw werknemers is een transparante AO een duidelijk handvat zodat ze weten hoe, wanneer, waarom en op welke manier te handelen in de bedrijfsprocessen. WEA kan u hierbij adviseren en ondersteunen om zo de kwaliteit van uw organisatie te bewaken en te verhogen.

Terug naar overzicht

Actueel

Meer nieuws