Bulletins

  • WEA Eindejaarstips 2014 Download

    04/12/2014
    De eindejaarstips 2014 zijn opgenomen in de nieuwe uitgave van het WEA Bulletin.

  • WEA Bulletin nummer 5 - 2019 Download

    04/12/2019
    De eindejaarstips 2019 zijn opgenomen in de nieuwe uitgave van het WEA Bulletin.

  • WEA Bulletin nummer 5 - 2018 Download

    23/11/2018
    De Eindejaarstips 2018

    Tips voor o.a. ondernemers, werkgevers en woningeigenaar.

  • WEA Bulletin nummer 5 - 2017 Download

    05/12/2017
    De eindejaarstips 2017 zijn opgenomen in de nieuwe uitgave van het WEA Bulletin.

  • WEA Bulletin nummer 5 - 2016 Download

    09/12/2016
    De eindejaarstips 2016 zijn opgenomen in de nieuwe uitgave van het WEA Bulletin.

  • WEA Bulletin nummer 5 - 2015 Download

    25/11/2015
    De eindejaarstips 2015 zijn opgenomen in de nieuwe uitgave van het WEA Bulletin.

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2019 Download

    03/10/2019
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    -Geen spaartaks
    -Rubriek Uitgelicht
    -WEA helpt in Nicaragua

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2018 Download

    04/10/2018
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Belangenbehartiging bij ziekte
    - Overname van bedrijf
    - De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2017 Download

    09/10/2017
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Correctie foutief berekende BTW
    - Fosfaatrechten melkveehouderij
    - De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2016 Download

    10/10/2016
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    -Schenk € 100.000 belastingvrij
    -WEA Audit 10 jaar
    -De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2015 Download

    14/10/2015
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:

    -Autobrief II
    -Betere bescherming erfgenamen
    -De rubriek 'Uitgelicht'
    -Liquiditeitsbegroting

  • WEA Bulletin nummer 4 - 2014 Download

    11/11/2014
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:

    -Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling
    -Ontslagrecht
    -De rubriek 'Uitgelicht'
    -Controleer toegang GLB

  • WEA Bulletin nummer 3 – 2016 Download

    14/07/2016
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    -Geld besparen met speciale regeling voor vakantiekrachten
    -Advies vakantiewoning & Fiscus
    -De rubriek "Uitgelicht"
    -Hogere pachtnormen in 2016

  • WEA Bulletin nummer 3 - 2019 Download

    11/07/2019
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Geen hogere KIA voor vof
    - Samen verlichten zij uw werk
    - Nieuwe pachtnormen, forse verschillen per regio

  • WEA Bulletin nummer 3 - 2018 Download

    05/07/2018
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Beveiliging persoonsgegevens en procedure datalek
    - Aanpassing pachtnormen vanaf 1 juli 2018

  • WEA Bulletin nummer 3 - 2015 Download

    13/07/2015
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:

    -Ontslagvergoeding vervangen
    -De rubriek 'Uitgelicht'
    -Ketenaansprakelijkheid

  • WEA Bulletin nummer 2 – 2016 Download

    09/05/2016
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    -Verlaging bijtellingspercentage voor bestaande auto
    -Overeenkomst arbeidsrelatie
    -De rubriek "Uitgelicht"
    -Generatiewissel in bedrijf

  • WEA Bulletin nummer 2 - 2019 Download

    03/05/2019
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Veranderingen met oproepkrachten
    - Kaders hervorming pachtwetgeving
    - Rubriek uitgelicht

  • WEA Bulletin nummer 2 - 2018 Download

    07/05/2018
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Aftrekposten mkb-ondernemer
    - Leningen tussen DGA en BV
    - De rubriek "Uitgelicht

  • WEA Bulletin nummer 2 - 2017 Download

    08/05/2017
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Transitievergoeding bij ontslag
    - Extra gebruiksruimte stikstofbemesting
    - De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 2 - 2015 Download

    11/05/2015
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:

    -Hogere transitievergoeding
    -De rubriek 'Uitgelicht'
    -Gestapelde financiering

  • WEA Bulletin nummer 1 – 2016 Download

    17/03/2016
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:
    -Top 10 veranderingen in 2016
    -Milieuvriendelijk investeren en Belastingdienst
    -Pensioen in eigen beheer
    -De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 1 - 2019 Download

    18/02/2019
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Nieuwe loondoorbetaling bij ziekte
    - Belangrijkste verandering voor de ondernemer
    - Rubriek uitgelicht

  • WEA Bulletin nummer 1 - 2017 Download

    27/02/2017
    In dit bulletin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

    - Transitievergoeding bij ontslag
    - Fosfaatrechten melkveehouderij
    - De rubriek "Uitgelicht"

  • WEA Bulletin nummer 1 - 2015 Download

    09/03/2015
    Een nieuwe uitgave van het WEA Bulletin is uitgebracht. Met daarin onder meer:

    -Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015
    -Top 10 veranderingen 2015
    -De rubriek 'Uitgelicht'
    -Gewasdiversificatie en Gewasgroepen

Actueel

Meer nieuws